Rena Utviklingsselskap AS

Pipetorget Rena syd

2450 Rena


m: +47 92017796

e: trygvest@online.no

Rena Utviklingsselskap AS ble etablert
i 1998 etter at Kartonfabrikken stoppet sin produksjon.


Selskapet har som formål å bidra til næringsutvikling i Åmot.


Selskapet eies og ledes av Trygve Stølan

Rena Utviklingsselskap AS


Formål: 

Selskapet har som formål å bidra til næringsutvikling i Åmot.

Selskapet har gjennom flere år hatt oppdrag knyttet til næringsutvikling i Åmot.

Det største og kanskje viktigste arbeidet for fremtidig utvikling i Åmot var arbeidet med å få gjennomført prosessen og finansiering av rivingen av den gamle kartongfabrikken og samtidig komme igang med 1. byggetrinn, samt pusse opp resterende del av bygningsmassen.

Dette er nå gjennomført (2007-2010) og området fremstår nå som moderne, store grøntanlegg, park og torg og mange byggeklare tomter.


Birkenovernatting

  1. sommer/vinter

  2. English version

Bestill overnatting til Birken i vår nettbutikk!http://www.birkebeinerbooking.no
Bestill overnatting til Birken i vår nettbutikk!http://www.birkebeinerbooking.no